Välkommen till Drottens Samfällighetsförening

Drottens Samfällighetsförening ägs gemensamt av Brf Postiljonen och Brf Drotten 2 i Jönköping.
Den ekonomiska förvaltningen sköts av SBC medan fastighetsskötsel och drift sköts av FF Fastighetsservice.  

Drottens Samfällighetsförening består av en gemensamhetsanläggning, i form av garage med 145 bilplatser + 15 MC platser samt innergården mellan Brf Postiljonen och Brf Drotten 2 inklusive cykelhus med förråd och gårdshus med gemensamhetslokal och bastu.

Stadgar - Drottens Samfällighetsförening