Välkommen till Drottens samfällighetsförening

Drottens Samfällighetsförening består av en gemensamhetsanläggning, i form av garage med 145 bilplatser + 15 MC platser samt innergården mellan Brf Postiljonen och Brf Drotten2 inklusive cykelhus med förråd och gårdshus med gemensamhetslokal och bastu.

Om någon annan bil felaktigt parkerat på din parkeringsplats: Kontakta Securitas via tel 0771-767000. Hit ringer man när man upptäcker att en bil antingen står i en förhyrd P-plats som den inte har rätt till alternativt utanför markerad P-ruta. Det blir då en begärd utryckning och en väktare rycker då ut för att bötfälla den felparkerade bilen.