Garage och Parkering

Garaget innehåller totalt 145 st bilplatser och 15 st MC platser. Pris per månad är tillsvidare 875 kr respektive 250 kr. Avtal tecknas för en specifik plats med 3 månaders uppsägningstid. Kostnaden för platsen aviseras kvartalsvis via SBC. För att ansöka om eller säga upp en parkeringsplats - sänd ett email till sff@brfdrotten.se.

Man kommer in i garaget via garageporten som vetter mot Östra Holmgatan och Nybergs Bil. Det finns en kortläsare på vänster sida porten där samma passérbricka/tag fungerar som de till trapphusen. 

Det finns även möjlighet att köpa en fjärrkontroll för att öppna porten automatisk, tex inifrån bilen. Sådan fjärrkontroll kostar 550 kr och kan beställas via email till fjarrkontroll@brfdrotten.se

Om någon annan bil felaktigt parkerat på din parkeringsplats: Kontakta Securitas via tel 0771-767000. Hit ringer man när man upptäcker att en bil antingen står i en förhyrd P-plats som den inte har rätt till alternativt utanför markerad P-ruta. Det blir då en begärd utryckning och en väktare rycker då ut för att bötfälla den felparkerade bilen.

Observera att det inte finns någon avrinning för vatten i garaget - det innebär att de (såklart) är förbjudet att tvätta bilen i garaget liksom att det vintertid vore bra om snö och is borstas bort innan man kör ner i garaget.