Garage & Parkering

Garaget består av 145 bilplatser och 15 MC-platser. Man kommer in i garaget genom garageporten vid Östra Holmgatan 4. Det finns en kortläsare på vänster sida porten där samma passérbricka/tag fungerar som de till trapphusen. Observera att det inte finns någon avrinning för vatten i garaget, därför måste alla borsta bort snö och is innan man kör ner i garaget.

Parkeringsplats
Pris per månad är för närvarande 875 kr för bilplats respektive 250 kr för MC-plats. Avtal tecknas för en specifik plats med 3 månaders uppsägningstid. Kostnaden för platsen aviseras kvartalsvis via SBC. För att ansöka om eller säga upp en parkeringsplats, maila till sff@brfdrotten.se

Om någon parkerat på din parkeringsplats eller står utanför markerad P-ruta, kontakta Securitas via tel 0771-76 70 00, som då kommer bötfälla den felparkerade bilen.  

Bil och MC platser i garaget är endast avsedda för bilar och MC fordon, ingen annan utrustning får förvaras i garaget. Bilplatserna är endast avsedda för 1 bil per plats, och MC platserna endast för 1 MC per plats. 

Resterande regler och villkor gällande parkeringsplatser finns angivna i parkeringsavtalen.

Fjärrkontroll
Det finns även möjlighet att köpa en fjärrkontroll för att öppna porten automatisk. En fjärrkontroll kostar för närvarande 550 kr och beställs genom att maila till sff@brfdrotten.se