Om föreningen


Drottens samfällighetsförening ägs gemensamt av Brf Postiljonen och Brf Drotten2 i Jönköping.

Den ekonomiska förvaltningen sköts av SBC medan fastighetsskötsel och drift sköts av FF Fastighetsservice.