Styrelsen

Styrelsen i Drottens samfällighetsförening utgörs av ledamöter från respektive Brf Postiljonen och Brf Drotten2 i Jönköping.

  • Ordförande Eino Hjort af Ornäs
  • Ledamot Jan Winberg
  • Ledamot Veronica Johansson
  • Ledamot Carl-Johan Axén
  • Ledamot Patrick Blomberg
  • Ledamot Eva Svensson
  • Suppleant Daniel Ingemarsson
  • Suppleant Peter Sjöde


Styrelsen nås via email sff@brfdrotten.se