FelanmälanKontakt teknisk förvaltning 
Frågor kring skötsel av garage och gård:

Fastighetsservice AB

www.ff-fastighetsservice.se

0771-330 300 

Kontakt ekonomisk förvaltning 
Frågor gällande avgiftsavier, löpande betalningar, bilplatsavtal med mera.

SBC

Louise Thelmén, louise.thelmen@sbc.se

eller 

kundtjanst@sbc.se

0771-722 722