Gård, Gårdshus & Bastu

Gården består av gräsytor, växtplanteringar, picknickbord, bänkar, grill, boulebana, utegym, lekplats, samt två gårdshus.

Gårdshuset på den västra sidan av gården innehåller ett cykelförråd och ett trädgårdsförråd. Det östra gårdshuset innehåller en gemensamhetslokal och bastu för uthyrning till medlemmar.


Ordningsregler
Då föreningen har en trivsam och inbjudande gård är det viktigt att vi tillsammans vårdar den på ett bra sätt, samt för att undvika onödiga extrakostnader vid eventuell misskötsel.

  • Bostadsrättshavare ska vara aktsamma om och väl vårda vår gemensamma egendom. Vänligen meddela styrelsen om något gått sönder
  • Om det på vår gemensamma egendom uppstår oaktsamma skador, så kommer föreningen åberopa ersättning för skadan från den som åsamkat skadan
  • Inga störande ljud eller musik på gården efter klockan 22.00, övrig tid gäller givetvis att visa allmän hänsyn
  • Rastning av hundar på gården är ej tillåtet, hundar ska alltid vara kopplade
  • Det är inte tillåtet att plantera egna växter på gården och i rabatterna
  • Uteplatser på markplan skall hållas fria från skräp och lösa föremål som kan blåsa in på gården
  • Grillning på gården är endast tillåten i vår gemensamma grill, som ska rengöras efter man använt den
  • Cyklar ska parkeras i cykelställen, används inte cyklarna kontinuerligt ska de ställas i källarens cykelförråd
  • Elsparkcyklar, mopeder och motorcyklar får inte köras eller parkeras på gården